Planalto Hermit

Phaethornis pretrei


Brazil SG 1898 (1981)

32 48

 

81-28