Siamese Fireback Pheasant

Lophura diardi


Thailand SG 565 (1967) Thailand SG 3631 (2015) Vietnam SG 280 (1978) Vietnam SG 2148 (1997) Vietnam (North) SG 280 (1963)

4

 

35-178