Straw-necked Ibis

Carphibis spinicollis


Australia SG 369 (1964)

8

 

24-4