Yellow-tipped Pardalote

Pardalotus striatus


Australia SG 3995 (2013)

92

 

150-55