Yellow-tailed Thornbill

Acanthiza chrysorrhoa


Australia SG 363 (1964)

29

 

137-60