White-cheeked Bulbul

Pycnonotus leucogenys


Bahrain SG 409 (1991) Iraq SG 794 (1968)

31 39 43

 

120-17