Giant Antpitta

Grallaria gigantea


Colombia SG 2648g (2010)

48

 

103-193