Apterygidae (Kiwis)
Code Common Name Scientific Name
5-1 Southern Brown Kiwi Apteryx australis
5-1.1 Okarito Brown Kiwi Apteryx rowi
5-4.2 North Island Brown Kiwi Apteryx mantelli
5-2 Little Spotted Kiwi Apteryx owenii
5-3 Great Spotted Kiwi Apteryx haastii
Previous Index Home Next